diumenge, 13 d’abril de 2008

Introducció al relleu

Mapa físic de la regió francesa
(Font: www.map-of-france.co.uk)


El relleu francès
(Font: www.map-of-france.com)


A grans trets, podem dividir França en dues parts ben diferenciades pel que fa al seu relleu.
Per una banda, la França Nord i de l'Oest és un país de terres baixes, on cap obstacle seriós s'oposa a la circulació. No obstant, això no comporta pas que aquesta zona sigui monòtona pel que fa al relleu, ja que trobem juxtaposades les amplies valls al·luvials dels grans rius, els altiplans sedimentaris (Picardie) i els pujols de roques cristal·lines (Massif Armoricain).
Per altra banda, la França del Sud i de l'Est és constituïda per terres altes. Hi trobem muntanyes mitjanes, com el Massif Central, amb els seus altiplans granítics, els seus terrenys calcaris i els volcans més o menys desmantellats; i altres muntanyes (Pyrénées i Alpes) que, amb l'aparença de poderoses muralles, dificulten el pas d'una zona a l'altra.

A continuació, presentarem un primer apartat on es descriurà la formació del relleu francès al llarg de les eres geològiques. Tot seguit, profunditzarem el contingut centrant-nos en la zona que ens ocupa, és a dir, Normandia.


Tota la informació publicada al capítol dedicat al relleu està extreta dels següents manuals:

LABASTE, André. "Geographie. France et pays d'expression francaise".
GOUROU, P. i PAPY, L..
"Geographie. Le France-Geographie regionale".