diumenge, 13 d’abril de 2008

La Normandia occidental

Cròquis geològic de Normandia
(Font: elaboració pròpia utilitzant la base de
GOUROU, "Geographie. Classe de première. Le France - Geographie regionale")


La major part de Normandia es troba a l’oest del Sena, i és dominada pel Massís Armoricà, cap al qual es redrecen les capes geològiques que tallen la superfície, com el Lorraine, i s’estén fins als boscatges normands que pertanyen a aquest massís. El contacte amb el massís antic només és destacable al nord, en el Bassin, per l’existència d’un fossat “liassique”. En un altre lloc, les calcàries del Juràssic s’ajunten directament amb el massís cristal·lí.

Els plegaments armoricans que han constituït el massís antic són grollerament perpendiculars a la línia de contacte; les roques sedimentaries s’han avançat entre les bandes tendres buidades, han retrocedit davant els sortints de bandes més dures.

La successió de les capes secundaries no dóna tampoc als diversos horitzons la mateixa importància que al Lorraine.Font text: GOUROU, "Geographie. Classe de première. Le France - Geographie regionale".

LABASTÉ, "Geographie. France et pays d'expression francaise"

CHABOT, Geographie regionale de la France"