diumenge, 13 d’abril de 2008

La Normandia oriental

Estructura de Normandia
(Font: elaboració pròpia utilitzant com a base a
GOUROU, "Geographie. Classe de première. Le France - Geographie regionale")

Penya-segats d'Etretat, a la Haute-Normandie
(Autor: Albert Herrera)


Els altiplans de la Normandia oriental s’assemblen singularment als de la Picardie, i com que aquests han estat estudiats més ampliament, desenvoluparem la Picadie per conèixer l’evolució morfològica comuna.

Podem dir, a grans trets, que es tracta d’una superfície d’erosió pre-terciària, coberta d’argila. Com a la Picardie, un petit nombre de valls profundes, amples, pantanoses, i una multitud de sots secs hi són característics. L’altitud és una mica més elevada (205 m prop de Yuetot), fet que ens porta a un clima amb les precipitacions més elevades (més de 800 mm més o més a tot arreu). D’aquesta manera, es compensen els inconvenients de les infiltracions a través de les esquerdes d’argila.

Els altiplans de la Normandia oriental s’acaben sobre el mar per un penya-segat alt, inhòspit. Aquest penya-segat és de retrocés ràpid, sense que es pugui precisar la importància d’aquest recull en el passat. Avui en dia, aquests penya-segats s’esfondren sota l’acció de les aigües d’infiltració a través dels bancs d’argila, i al seu peu s’amunteguen els paquets de sílex, que les ones ataquen constantment.

Davant la rapidesa d’aquest procés, els rius no han pogut aprofundir lleus valls; s’han enfonsat sota terra donant valls seques, els “valleuses”. Es pot tractar d’antigues valls modelades en un temps en què les fisures de la calcària no eren encara ampliades, o bé de valls modelades al quaternari en un sòl gelat, impermeable. S’ha suposat també que el recull del penya-segat ondula de “valleuse” en “valleuse” . Aquestes ondulacions presenten més sovint un aspecte assimètric que pot ser degut a l’estructura o a la desigual evolució dels vessants seguint la seva expiosició durant els períodes glaciars.Font text: GOUROU, "Geographie. Classe de première. Le France - Geographie regionale".

LABASTÉ, "Geographie. France et pays d'expression francaise"

CHABOT, Geographie regionale de la France"