diumenge, 13 d’abril de 2008

França al primari i al terciari

Evolució del sòl francès
(Font: elaboració pròpia utilitzant com a base el manual
"Geographie. France et pays d'expression francaise", d'André Labaste)


Aquests dos dibuixos mostren la situació de França a l'era primària (1) i a la meitat de l'era terciària (2).
A (1) podem veure que la peneplana de l'era primària comença a sorgir, en gran part recoberta pels mars.
En canvi, a mig terciari (2) els massissos antics han estat aixecats o dislocats. Sorgeixen els Pyrénées, Alpes i Jura. Sols subsisteixen els braços de mar al centre de la Bassin Parisien, entre d'altres.
La linia discontinua mostra el que seria França avui en dia. D'aquesta manera, podem veure l'evolució de la formació del sòl francès en les diferents etapes geològiques, i comparar-ho amb el relleu actual.


LABASTE, André. "Geographie. France et pays d'expression francaise".
GOUROU, P. i PAPY, L..
"Geographie. Le France-Geographie regionale".