diumenge, 13 d’abril de 2008

Les etapes de formació del sòl francès (I)

Etapes geològiques
(Font: elaboració pròpia a partir del volum d'André Labaste, "Geographie. France et pays d'expression francaise")


- L'ossada general del subsòl francès data de la fi de l'era primària. En aquesta època, la major part del territori francès va estar afectada pel gran plegament hercinià.
Des dels últims períodes de l'era primària, les altes muntanyes sorgides amb aquesta orogènia van ser polides, erosionades, en definitiva, transformades en peneplanes. Les seves roques dures, tals com el granit, gneis, gres i esquists, constitueixen el sòcol de tota França a l'oest de la línia Rhin - Rhone.
- A l'era secundària, la majoria d'aquestes zones erosionades van ser envaïdes per mars de feble profunditat.
Sobre el fons d'aquests mars, equivalents a la Manche o al Mar del Nord actuals, es van dipositar sediments, sobretot calcaris o argilosos; el seu pes va fer que s'enfonsés lentament el fons d'aquests mars. Així, es van constituir les grans conques sedimentàries (Bassin Parisien, Bassin d'Aquitaine) emmarcades per les restes aplanades de les muntanyes antigues (Massif Armoricain, Massif Central, Vosges, Ardenne).


LABASTE, André. "Geographie. France et pays d'expression francaise".
GOUROU, P. i PAPY, L..
"Geographie. Le France-Geographie regionale".